ارزان شد!

آموزش جامع ایندیزاین Adobe INDESIGN CC

 • ارسال سریع سفارش

  ارسال سریع سفارش

 • پرداخت در محل

  پرداخت در محل

 • محصولات اورجینال

  محصولات اورجینال

 • تخفیف ویژه

  تخفیف ویژه

آموزش جامع ایندیزاین Adobe INDESIGN CC

8-02147-044806

18,800 تومان

15,040 تومان

500 قلم

مقدماتی تا پیشرفته
1

بانک کتاب و نرم افزار یار مهربان

فصل یکم : آشنایی با محیط کار 
مقدمه  
آشنایی با محیط کار
- معرفی بخشهای محیط کاری  
-ایجاد کردن سند جدید  
-معرفی بخشهای یک سند  
مدیریت پنلها
-آشنایی با پنلها  
-شناور کردن و جابجایی پنلها  
-دسته بندی پنلها  
-دسترسی به همه پنلها  
محیط کاری دلخواه
-آشنایی با Work Space 
-بررسی Work Space ها  
-چیدن پنلها بصورت دلخواه  
-ایجاد محیط کاری جدید  
-برگرداندن محیط کاری پیش فرض  
-حذف کردن یک Work Space 
تنظیمات منوها
-کار با Menu Customization 
-تعیین Set 
-معرفی Application Menu 
-معرفی Panel Menu 
-مخفی کردن دستورات منو  
-تعیین رنگ برای دستورات خاص  
کلید های میانبر 
-اشاره ای به کلیدهای میانبر
-پنجره Keyboard Shortcut 
-تعیین Set 
-دسترسی به دستورات  
-تعیین کلید میانبر جدید  

فصل دوم : کنترل نمای دید  
بزرگ نمایی و کوجک نمایی 
-کار با ابزار Zoom 
-کار با ابزار Hand 
-کلیدهای میانبر Zoom 
-آشنایی با درصد زوم 
-تغییر درصد بزرگنمایی با کیبرد  
-کنترل زوم با کمک ماوس  
-جابجایی در صحفات  
-تغییر نمای دید با کمک پنل Page 
-بررسی دستورات منوی View 
تنظیم نحوه نمایش  
-آشنایی با Display Performance 
-بررسی Fast Display 
-بررسی High quality 
-تغییر نحوه نمایش  
-Normal Mode 
-Preview Mode 
-Presentation 
-آشنایی با Preferences 
-کنترل Past board 
-کنترل ظاهر محیط کاری  
کنترل و چیدمان پنجره ها  
-نحوه قرار گیری سندها  
-جابجایی بین سندها  
-نحوه چیدمان پنجره ها  
-ایجاد پنجره جدید از یک سند  
آشنایی با خط کش و خطوط راهنما  
-آشنایی با Frame Edge 
-آشنایی با Guide 
-آشنایی با خط کش  
-تعیین واحد اندازه  
-تنظیم خط کش در Preferences 
-آشنایی با Smart Guide 
فصل سوم : کنترل سندها  
ایجاد کردن سند  
-آشنایی با New Document 
-آشنایی با دسته بندی صفحات  
-مفهوم Facing Page  
-آشنایی با Binding 
-کنترل مارجین  
-ذخیره سازی تنظیمات صفحه  
-آشنایی با document Setup 
ذخیره کردن سند  
-نحوه ذخیره کردن سند  
-آشنایی با Save as 
-آشنایی با Save Copy 
-تغییر فرمت فایل  
-آشنایی با Revert 
تنظیم حاشیه ها  
-کار با پنجره Margin And Columns 
-آشنایی با Enable layout adjustment  
آشنایی با Slug و Bleed 
-تعریف Slug 
-تعریف Bleed  
-بررسی Bleed  و Slug در Print preview

فصل چهارم : کنترل و مدیریت صفحات  
کار با صفحه  
-توضیحات کلی در مورد صفحه  
-آشنایی با پنل Page  
-اضافه کردن صفحه  
-حذف کردن صفحه  
-تنظیمات پنل Page  
-جابجایی صفحات  
-کپی گرفتن از صفحه  
کنترل ابعاد صفحه  
-آشنایی با Document Page Shuffle  
-آشنایی با ابزار Page  
-آشنایی با Reference Point 
آشنایی با مستر پیج 
-آشنایی با Mater Page  
-آشنایی با None Master  
-تغییر مستر پیج صفحات  
کار با مستر پیج  
-وارد کردن متن در مستر پیج  
-جابجا کردن اجزاء مستر پیج در صفحات 
-آشنایی با دستور Remove Local  Overwrite 
-جلوگیری از تغییر آبجکتها خارج از مستر پیج  
شماره صفحه  
-وارد کردن شماره صفحه  
-وارد کردن شماره صفحه در مستر پیج  
کاربا Section 
-آشنایی با پنجره Section 
-ایجاد Section 
-کنترل خصوصیات Section 

فصل پنجم : شروع کار با متن  
آشنایی با کادر متنی  

-آشنایی با ابزارهای متنی  
-ایجاد کردن کادر متنی  
-وارد کردن فایل متی  
-ارتباط بین کادرهای متنی  
-استفاده از Text Threads 
کار با متن  
-وارد کردن متن  
-آشنایی با اجزاء متن  
-جابجایی بین متن  
-انتخاب متن  
-حذف کردن بخشی از متن  
-حذف کادر متنی  
وارد کردن کاراکترهای خاص  
-آشنایی با Special Character 
-آشنایی با Special Me Character 
-آشنایی با White Space  
-آشنایی با Glyphs 
وارد کردن فایل متنی  
-وارد کردن فایل متنی  
-بررسی نشانه گر ماوس  
-تنظیمات وارد کردن متن  
کار با Frame Option 
-آشنایی با پنجره Text Frame Option 
-تعیین مارجین برای کادر متنی  
-تعیین فاصله خطوط  
-کنترل محل قرار گیری متن
-آشنایی با Auto Size
-آشنایی با Base Line  
-آشنایی با Base Line Grid 
-تنظیمات Base Line Grid  
ستون بندی کردن متن  
-ستون بندی متن  
-کنترل تعداد ستون  
-تغییر خصوصیات ستون  
نوشتن متن بر روی مسیر  
-کار با ابزار Type On Path Tool  
-کنترل محل قرار گیری متن  
-نحوه قرار گیری متن روی مسیر  
آشنایی با Story Editor 
-تعریف Story Editor 
-کنترل متن در Story Editor 
-تنظیمات ظاهری Story Editor 
-آشنایی با پنل Info  
غلط یابی و اصلاح 
-تعیین نوع متن  
-کار با پنجره Check Spell  
-اضافه کردن لغت جدید  
-آشنایی با دستور Dynamic Spelling 
-تنظیمات Spelling 
جستجو و جاجایی  
-آشنایی با پنجره Fined Cheng 
-جستجوی کلمه در متن 
-تغییر یک متن  
-تعیین محدوده عملکرد  
-آشنایی با Query

فصل ششم : کار با اشکال  
اشکال پایه  
-شروع به رسم شکل  
-ترسیم چهارگوش  
-ترسیم دایره  
-ترسیم چند ضلعی و ستاره  
-تکثیر شکل در زمان ترسیم  
کار با Frame  و Path 
-آشنایی با فرم  
-مفهوم Path 
-آشنایی با Direct Selection 
-آشنایی با ابار Convert Point 
-کار با ابار Pen  
-کار با ابزار Pencil 
-کار با ابزار Smooth 
کار با Corner Option 
-آشنایی با Edit Corner  
-کنترل گوشه های یک چهارگوش  
-کار با Corner Option 
کاربا Pathphinder 
-آشنایی با پنل Pathphinder 
-کار با دستور Add 
-کار با دستور Sub tract 
-کار با دستور Intersect 
-کار با دستور Minus 
-تغییر فرم اشکال  
-کنترل اهرمها  
-آشنایی با ابزار Scissor 
- کنترل Path 
آشنایی با Fill و Stroke 
-آشنایی با مفهوم Fill و Stroke 
-کنترل ضخامت خط  
-کنترل خصوصیات خط  
-کار با Gap Color  
-کنترل ابتدا و انتهای خط  
-تغییر جهت ترسیم  
کار با Outline Path 
-تبدیل متن به مسیر  
-تبدیل یک کادر متنی به مسیر 

فصل هفتم : رنگ در In Design
آشنایی با Swatches 
-آشنایی با پنل Swatches  
-آشنایی با مفهوم Process Color  
-آشنایی با مفهوم Spot Color  
-بررسی مدهای رنگی  
-ساخت رنگ جدید در Swatches  
-کار با کاتلوگهای رنگی Spot 
-وارد کردن Swatches  از سندهای دیگر  
رنگهای خارج از Swatches 
-اضافه کردن رنگهای استفاده شده به Swatches 
-ویرایش و تغییر رنگ  
-آشنایی با مفهوم Tint  
ساخت Gradient  
-ساخت یک طیف رنگی  
-کار با Gradient Option 
-کار با انواع طیف رنگی  
کار با ابزار Gradient  
-آشنایی با Panel Gradient 
-کار با ابزار Gradient 
-کنترل طیف رنگ با کمک ابزار  
-اعمال طیف رنگی به متن 

فصل هشتم : کار با عکس و گرافیک  
وارد کردن عکس و گرافیک  
-آشنایی با دستور Place  
-وارد کردن عکس  
-کنترل ابعاد عکس  
-وارد کردن چند عکس  
-وارد کردن عکس در یک فرم مشخص  
-آشنایی با Import Option 
کار با پنل لینک  
-آشنایی با پنل لینک  
-مفهوم Missing Link  
-مفهوم Update Link 
-بررسی عکسها در پنل لینک  
-مرتب سازی عکسها در پنل لینک  
-دسترسی به محل قرار گیری عکس  
ویرایش تصاویر  
-آشنایی با دستور Edit Original  
-آشنایی با گزینه Edit With  
کار با Fitting 
-کار با Fit Frame Proportionally 
-کار با Fit Content Proportionally 
-کار با Fit Frame to Content F 
-کار با Fir Content to Frame 
-آشنایی با Auto Size  
-کار با Center Content 
کار با Clipping Path  
-آشنایی با دستور Clipping Path  
 Qr Codeوارد کردن   
-ساخت QR Code  
-کنترل رنگ QR Code 
فصل نهم : مدیریت اشکال  
چیدمان و ترتیب اولویت نمایش  
-آشنایی با دستورات Arrange 
-آشنایی با پنل Align 
-کار با دستورات Align 
-کار با دستورات Distribute 
-کنترل فاصله اشکال  
-آشنایی با Align to Selection 
-آشنایی با Align key Object 
-آشنایی با Align to page  
کار با لایه ها  
-آشنایی با پنل لایه ها  
-ایجاد کردن لایه جدید  
-انتقال اشکال به لایه جدید  
-استفاده از Layer Option 
گروه بندی و قفل کردن اشکال 
-انتخاب شکل از پنل لایه ها  
-کنترل ترتیب اولویت نمایش در پنل لایه ها  
-مخفی کردن آبجکت از طریق پنل لیر  
-دسته بندی و گروه کردن آبجکتها 
-قفل کردن آبجکت  
-قفل کردن لایه  
نسخه برداری و جابجایی  
-تکثیل آبجکت  
-آشنایی با دستور Duplicate 
-آشنایی با Step And Repeat 
-کار با Pate in to  
 تغییر اندازه و چرخش 
-کوچک و بزرگ کردن آبجکت  
-آشنایی با Reference Point 
-بررسی مختصات آبجکت  
-آشنایی با پنل Transform 
-چرخش و چرخش آینه ای آبجکت  
-آشنایی با دستور Transform Again
-کار با دستور Shear 
Text wrap 
-آشنایی با پنل text Warp 
-کنترل متن و عکس  
-استفاده از Path 
کار با Anchor  
-قرار دادن آبجکت در متن  
-آشنایی با Anchor 

فصل دهم : کار با پانل Effect 
تغییر رنگ تصویر  
-تغییر رنگ عکسهای خاکستری 
کار با Transparency 
-آشنایی با مفهوم transparency 
-آشنایی با پنل Effect 
-تغییر پوشش دهی تصویر  
-آشنایی با دستور Hide Content Graber
کار با سایه  
-استفاده از افکت Drop Shadow 
-آشنایی با پنجره افکت  
-کنترل خصوصیات سایه  
-اعمال سایه به دیگر آبجکتها  
-استفاده از افکت Inner Shadow 
کار با Feather 
-کار با Basic Feather 
-کار با Directional Feather 
-کار با Gradient Feather 
-کار با ابزار Gradient Feather 
کار با Emboss Bevel and  
-کار با افکت Other Glow 
-کار با افکت Inner Glow  
-کار با افکت Bevel And Emboss 
-بررسی حالتهای مختلف Emboss  
-آشنایی با Global light  
کار با قطره چکان  
-کار با ابزار Eyedropper 
-انتقال خصوصیات متن  
-آشنایی با Eyedropper Option 
-انتقال خصوصیات عکس  
جستجو و تغییر آبجکتها  
-جستجو بر اساس خصوصیات عکس  
-کار با Find Object format Option 
-تغییر خصوصیات آبجکت  
-جستجو کادر متنی  
-تغییر خصوصیات کادر متنی  

فصل یازدهم : Character Formatting 
کنترل خصوصیات کاراکتر  
-آشنایی با پنل Character 
-کنترل خصوصیات Character در Property bar 
-تغییر فونت  
-تغییر سایز فونت  
-فاصله خطوط  
-کنترل خصوصیات تایپ در Preferences 
-کنترل فاصله بین حروف  
تنظیمات ظاهری کاراکتر 
-کار با دستور Scale 
-Baseline Shift 
-بزرگ و کوچک بودن حروف  
-آشنایی با Underline Option 
جستجو و جابجایی  
-تغییر خصوصیات ظاهری متن  
کار با Find Font 
-آشنایی با پنجره Find Font 
-بررسی یک فونت در صفحه  
-تغییر فونت
   
فصل دوازدهم:  Paragraph Formatting 
خصوصیات پاراگراف  

-آشنایی با پنل پاراگراف 
-تغییر خصوصیات پاراگراف  
-چیدمان متن  
-کار با Drop Caps 

کار با Span و Split 
-آشنایی با دستور Span 
-آشنایی با دستور Split 
-ستون بندی بخشی از متن  
آشنایی با Tab 
-آشنایی با Tab 
-آشنایی با پنجره تب  
-اتصال tab به کادر متنی  
-تعریف tab دلخواه  
-آشنایی با Leader  
-کار با Right indent tab 
کار با Paragraph Rule 
-آشنایی با Paragraph rule 
-کار با پنجره Paragraph rule 
کار با Keep Option 
-آشنایی با Keep Option 
-کار با پنجره Keep Option 
کار با Justification 
-آشنایی با Justification 
-کنترل فاصله حروف  
-کنترل فاصله کلمات  
-آشنایی با Kashida 
لیستهای بالت دار  
-ایجاد لیست  
-کار با پنجره Bullet and numbering 
-تعیین کاراکتر دلخواه 
لیستهای شماره دار  
-ساخت لیست شماره دار  
-تعیین فرمت لیست 
-ساخت لیست زیر مجموعه  
-استفاده از Spatial Character 

-استفاده از Level
-استفاده از Reset Numbering 
-استفاده از Start Mode 
-تبدیل لیست به متن  


فصل سیزدهم : کار با Style  
کار با پاراگراف استایل  
-تعریف استایل  
-ضرورت استفاده از استایل  
-آشنایی با پنل پاراگراف استایل  
-روشهای ساخت پاراگراف استایل  
-تعیین کلید میانبر  
-کار با Paragraph Style option 

-مفهوم Based On 
کار با کاراکتر استایل  
-آشنایی با کارایی کاراکتر استایل  
-آشنایی با پنل کاراکتر استایل  
-ساخت کاراکتر استایل 
-کار با Character Style Option 
کار با Object استایل 
-کارایی آبجکت استایل  
-استفاده از پنل آبجکت استایل  
-ساخت آبجت استایل 
-کار با Object Style Option 
تغییر و ویرایش استایل  
-آشنایی با دستور Redefine Style 

-آشنایی با دستور Break Link to Style

  
فصل چهاردهم : کار با جدول  
ساخت جدول  
-کار با insert Table 

-معرفی استایلهای مربوط به جدول  
-وارد کردن اطلاعات درون جدول  
-تبدیل متن به جدول  
ویرایش و کنترل جدول  
-کنترل ابعاد سطر و ستون  
-انتخاب سلول ، سطر ، ستون و جدول  
-بررسی جدول در Story Editor 
کار با سطرها و ستونها 
-وارد کردن سطر و ستون  
-یکی کردن چند سلول 
-خرد کردن سلول به چند سلول  
-حذف کردن سطر و ستون  
آشنایی با Table Option 
-استفاده از Table Option 
-محل قرار گیری جدول نسبت به متن  
-رنگ آمیزی جدول  
-کنتر بردر جدول  
-استفاده Header Row  
تنظیم خصوصیات سلول  
-محل قرار گیری متن در سلول 
-کنترل خصوصیات بردر سلول  
-استفاده از Keep With Next Row 
کار با Table Style  
-ساخت Cell Style  
-ساخت Table Style 
-کنترل استایل جدول


فصل پانزدهم : کار با سندهای متنی بزرگ  
کار با Book 
-Book  چیست ؟

-ساخت Book 
-کار با پنل Book 
-تعیین شماره صفحه  
-کنترل یکپارچه استایلها  
پرش بین مطالب 
-کار با دستور Next Page Number 
-کار با دستور Previous Page number 
فهرست بندی  
-ساخت فهرست  
-کنترل ظاهر فهرست  
-ترتیب اولیت فهرست  
-آپدیت کردن فهرست


فصل شانزدهم : خروجی و پرینت  
کار با preflight 
-آشنایی با Preflight 
-استفاده از Info 
-ساخت Preflight Profile 
-بررسی عکسهای پروژه  
-کنترل رنگ پروژه  
کار با Package 
-کارایی و اهمیت استفاده از Package 
-ساخت یک Package 
پرینت  
-صدور دستور پرینت  
-تنظیمات مربوط به پرینت  
-استفاده از Print Preview 
-کار با Mark and bleed  
کار با Book let 
-آشنایی با Booklet 
-تعیین ابعاد صفحه  
-آشنایی با Booklet Type 
خروجی PDF 
-کار با Export Adobe PDF 
-کنترل کیفیت  
-رمز گذاری فایل PDF 
خروجی متن  
-خروجی متن از ایندیزاین  
-آشنایی با پنجره Script شما هم می توانید در مورد این کالا نظر بدهید

برترین خودآموز زبان انگلیسی sweet-english با 20 درصد تخفیف ویژه در بانک نرم افزار یار مهربان برای کسب اطلاعات و سفارش این محصول میتوانید با شماره تلفنهای 09215160521 تماس حاصل فرمایید