ارزان شد!

آموزش جامع ایلاستریتور Illustrator CC

 • ارسال سریع سفارش

  ارسال سریع سفارش

 • پرداخت در محل

  پرداخت در محل

 • محصولات اورجینال

  محصولات اورجینال

 • تخفیف ویژه

  تخفیف ویژه

آموزش جامع ایلاستریتور Illustrator CC

8-02147-047739

18,800 تومان

15,040 تومان

500 قلم

مقدماتی تا پیشرفته
2

بانک کتاب و نرم افزار یار مهربان

فصل اول : تعاریف اولیه و  آشنایی با محیط 

مقدمه 
تعاریف اولیه
انواع گرافیک کامپیوتری
 DPI و PPI
مدهای رنگ
ایجاد سند جدید و تنظیمات اولیه
ایجاد سند جدید
انتخاب واحد
کار با Profile
نحوه استفاده از Templates

آشنایی با محیط کاری 
تنظیم قرارگیری پنلها
انتخاب و مدیریت Workspace
ایجاد Workspace
آشنایی با Arrange در نمایش فایلها

کنترل نمایی دید 
آشنایی با ابزار Zoom
آشنایی با ابزار Hand
آشنایی با عملکرد Mouse در کنترل نمای دید
آشنایی با Artboard
نحوه ایجاد Artboard
مدیریت Artboard
آشنایی با ابزار Artboard
آشنایی با پنل Artboard
ذخیره سازی فایل
نحوه ذخیره سازی به فرمت های (Al - EPS - PDF)
فصل دوم: ترسیم اشکال ساده
شروع ترسیم
 ترسیم با ابزار Rectangle
آشنایی با ابزار Selection
ابزارهای ترسیمی ساده
ترسیم با ابزار Rounded Rectangle
ترسیم با ابزار Ellipse
ترسیم با ابزار Polygon
ترسیم با ابزار Star
تعریف Fill  و Stroke
نحوه انتخاب رنگ
تعریف Fill  و Stroke
آشنایی با Color Panel
ابزارهای ترسیمی خطی
ترسیم با ابزار Line Segment
ترسیم با ابزار Arc
ترسیم با ابزار Spiral
ترسیم با ابزار Rectangular
ترسیم با ابزار Polar Grid
آشنایی با لایه ها و تنظیمات آن
آشنایی با Layer Panel
ایجاد لایه جدید
تنظیمات لایه ها
آشنایی با Group و Isolate
آشنایی با Group و Ungroup
نحوه استفاده از Isolate
ترتیب قرارگیری اشکال
آشنایی با حالتهای Arrange
نحوه انتقال به لایه انتخابی
حالتهای تکثیر
کار با Align Panel
تنظیمات Stroke
تنظیم ضخامت
تنظیم حالت Cap
تنظیم حالت Corner
آشنایی با Align Stroke
آشنایی با Dashed Line
اضافه کردن Arroheads
کار با Transform Panel
آشنایی با خط کش و خطوط راهنما
تغییر واحد اندازه گیری
آشنایی با Video Rulers و تنظیمات آن
نحوه ایجاد خطوط راهنما با خط کش
ایجاد کردن خطوط راهنما از اشکال
آشنایی با تنظیمات خطوط راهنما
آشنایی با مدهای ترسیم
Normal
Behind
Inside
فصل سوم: آشنایی با Transform
معرفی انواع نقاط و تعاریف اولیه
ترسیم با ابزار Pen
آشنایی با ابزار Pen و ترسیم با آن
نحوه ایجاد تغییرات با ابزار Direct Selection
ایجاد تغییرات در Pathها
اضافه کردن نقاط 
کم کردن نقاط
تبدیل کردن نقاط
آشنایی با کلیدهای ترکیبی در کار با Pen
ایجاد اتصالات
ترسیم لوگو با ابزار Pen
ترکیب اشکال با Shape Mode
ترسیم لوگو
کار با ابزارهای Reflect و Rotate
کار با ابزارهای Scale و Shear
آشنایی با ابزار Free Transform
معرفی دستورات Transform
آشنایی با ابزارهای Eraser - Scissors - Knife
آشنایی با دستورات کنترل و کار با Path
آشنایی با دستور Join
آشنایی با دستور Average
آشنایی با دستور Outline Stroke
آشنایی با دستور Offset Path
آشنایی با دستور Simplify
آشنایی با دستور Split Into Grid
آشنایی با دستور Divide Object Below
کار با Pathfinders
ابزارهای انتخاب
آشنایی با ابزار Group Selection
آشنایی با ابزار Lasso
آشنایی با ابزار Magic Wand
فصل چهارم: کار با رنگ ها و وارد کردن تصویر
کار با Swatches
ایجاد Swatch جدید
آشنایی با Swatch Option
آشنایی با Spot Color و Proses Color
آشنایی با Global
آشنایی با Tint
آشنایی با رنگ مکمل
آشنایی با Gradient
نحوه ایجاد Gradient
آشنایی با انواع Gradient
نحوه انتخاب رنگ و کنترل Gradient
اضافه کردن Gradient به Swatches
کار با ابزار Gradient
اعمال Gradient به Stroke و کنترل آن
آشنایی با Opacity
کار با Opacity
نحوه استفاده از Opacity در Gradient
آشنایی با Color Guide
آشنایی با هارمونی رنگ
آشنایی با Tints & Shades
آشنایی با Warm & Cool
آشنایی با Muted & Vivid
تنظیمات Color Guide
معرفی Recolor
ایجاد تغییرات با Recolor
وارد کردن تصویر
انتخاب کردن بخشی از تصویر
وارد کردن فایلهای Photoshop
ساخت Pattern
نحوه ساخت Pattern
کار با Pattern Option
ساخت Pattern از تصویر
فصل پنجم: ابزارهای ترسیم دست آزاد و Brush
کار با ابزار Pencil
کار با ابزار Pencil
کار با ابزار Smooth
کار با ابزار Path Eraser
آشنایی با Paintbrush
معرفی Calligraphic Brush
کار با Scatter Brush
کار با Art Brush
کار با Bristle Brush
آشنایی با ابزار کنترل ضخامت خط
کار با Pattern Brush
آشنایی با Blob Brush
فصل ششم: کار با متن و تنظیمات آن
کار با ابزار Text و تنظیمات Character
آشنایی با Point Type و Area Type
کار با Area Type
ایجاد ارتباط در Area Type
تنظیمات Paragraph
آشنایی با Type On Path
آشنایی با تنظیمات Area Type
ستون بندی
تنظیمات Area Type
کار با Touch Type
معرفی Tab
تبدیل کردن Text به Shape برای ایجاد تغییرات
اضافه کردن کاراکترهای خاص با Glyphs
کنترل فشرده سازی پاراگراف
آشنایی با Character Styles و Paragraph Styles
فصل هفتم: کار با Trace و آشنایی با Blend و Mesh
معرفی Trace
آشنایی با تنظیمات Trace
اصلاح تصویر در Photoshop و انجام Trace
ایجاد تغییرات در Trace و رنگ آمیزی
آشنایی با Shape Builder
کار با Live Paint
کار با ابزار Blend
آشنایی با Mesh
فصل هشتم: آشنایی با افکت ها و خروجی
آشنایی با Appearance
اضافه کردن Stroke
اضافه کردن Fill
کار با افگت ها
کار با Graphic Styles
نکات چاپ
خروجی

شما هم می توانید در مورد این کالا نظر بدهید