ارزان شد!

آموزش جامع متلب MATLAB

 • ارسال سریع سفارش

  ارسال سریع سفارش

 • پرداخت در محل

  پرداخت در محل

 • محصولات اورجینال

  محصولات اورجینال

 • تخفیف ویژه

  تخفیف ویژه

آموزش جامع متلب MATLAB

22,000 تومان

17,600 تومان

در انبار موجود نیست

مقدماتی تا پیشرفته
3

بانک کتاب و نرم افزار یار مهربان

بیش از1000دقیقه آموزش فارسی متلب توسط  برجسته ترین اساتید

- آموزش متلب 2008 به همراه نرم افزار بیش از 4 ساعت

- آموزش متلب 2009 به همراه نرم افزار بیش از 4 ساعت

- آموزش متلب 2012 به همراه نرم افزار بیش از 5 ساعت

- آموزش متلب 2013 به همراه نرم افزار بیش از 90 دقیقه

و ساعتها آموزش به زبان اصلی از معتبرترین کمپانیها

Interactive MATLAB Technical Kit

Learning Matlab Essential Skills PLATO

MATLAB Ebooks Collection

Matlab Recorded Webinars

Pluralsight MATLAB Fundamentals Full

Udemy Learn Neural Networks Using Matlab

به همراه نرم افزارهای :

- MathWorks MATLAB 2008a 32&64 Bit

- MathWorks MATLAB 2009a  32&64 Bit

- MathWorks MATLAB R2012a  32&64 Bit

- MathWorks MATLAB R2013a  32&64 Bit

سرفصلهای آموزشی متلب 2013
1- مقدمه ای بر آموزش متلب
2- بررسی دوره آموزشی
3- ذخیره و استفاده از فایل های مورد نیاز
4- نصب برنامه متلب
5- بررسی محیط نرم افزاری
6- ساخت یک Variable ساده در متلب
7- بررسی Matrix در متلب
8- روش های گوناگون ارئه اطلاعات در متلب
9- بررسی Command هایی که برای نوشتن Script 
    مورد نیاز هستند
10- بررسی عملکرد Function ها در متلب
11- کار با matrix در متلب
12- ساخت Commnat های ساخت Look و عبارات شرطی
13- شناسایی و باز تعریف دیتا های مختلف
14- رفت و آمد بین فولدرهای مختلف
15- Edit و Run در برنامه متلب
16- ساخت چند نمونه Script ساده
17- ساخت یک Function در متلب
18- روش ها ی مختلف برای رفع اشکال در متلب
19- استفاده از Functionهای Tik وTak  برای کنترل 
      و محاسبه زمان
20-Ducument نمودن کد نویسی به نحوی که قـابل 
      خواندن در متلب باشد
21- دیتا ها در متلب چگونه نمایش داده می شوند
22- بررسی دستور کاربردی Plot
23- ویرایش تصاویر توسط متلب 
24- بررسی چند Commandمهم برای ایجاد تغییرات 
      در داده های ورودی
25- حل کردن مشکلات توسط  دستور command
26- استفاده از Toolbox ها در متلب
27- بررسی Statisuics Toolbox در متلب
28- استفاده از راه حل هلی عمومی تر توسط
      Symbolic Math Toolbox
29- بررسی Optimization Toolbox
30- مطالب پایانی 
سرفصلهای آموزشی متلب 2012
1)درباره نرم افزار
2)راه اندازی و اجرای نرم افزار
3)حذف نرم افزار در ویندوز
4)رابط کاربرنرم افزار
5)متغیرهای وفضاهای حاففظه ای و نامگذاری فایلها
6)متغیر های خاص
7)آرایه ها و عملیات ریاضی قابل انجام بر روی آنها
8)روند حل مسائل مهندسی و علمی
9)دستورات کاربردی نرم افزار متلب 2012
10)توابع کاربردی در ماتریسها
11)توابع ساده ریاضی
12)دستورات ایجاد آرایه های استاندارد
13)ضرب های داخلی و خارجی بردارها
14)توابع کاربردی برای ماتریس ها
15)توابع مثلثاتی
16)انواع داده ها در متلب
17)تبدیل انواع داده های عددی
18)اعداد مختلط
19)دستورات مختلف ترسیم نمودارها
20)دستورات  ترسیم منحنی
21)روش های مختلف ترسیم چند نمودار در یک صفحه
22)امکانات مختلف برای تنظیم نمودارهای ترسیم شده
23)ترسیم منحنی های لگاریتمی
24)رسم منحنی های سه بعدی
25)دستورات ساده ترسیم توابع در متلب 2012
26)دستور Fplot
27)دستور Polar
28)دستور Area
29)دستور Bar
30)دستور Fill
31)دستور نمودارهای دایره ای
32)نحوه کار با چند جمله ای ها
33)عملیات محاسباتی ساده در چند جمله ای ها
34)نحوه گرفتن مشتق در چند جمله ای ها
35)نحوه محاسبات انتگرال در چند جمله ای ها
36)بسط  چند جمله ای ها
37)محاسبات نمادین در متلب 2012
38)جمع و تفریق در معادلات نمادین
39)عملیات ضرب در معادلات نمادین
40)عملیات فاکتور گیری در معادلات نمادین
41)گرفتن مخرج مشترک در چند جمله ای ها ی نمادین
42)ساده سازی در چند جمله ای های نمادین
43)جایگزینی متغیرها در یک معادله نمادین
44)معکوس کردن توابع
45)ترکیب توابع
46)ترسیم توابع نمادین
47)حل معادلات جبری
48)مشتق گیری در معادلات نمادین
49)انتگرال توابع نمادین
50)محاسبات حد در توابع
51)سری ها و دنباله ها
52)ابزارfunction tools
53)حل معادلات دیفرانسیل
54)تبدیل لاپلاس
55)تبدیل فوریه
56)تبدیل zوبلعکس
57)روش اول تخمین منحنی
58)روش دوم در تخمین منحنی
59)رگرسیون چند جمله ای
60)درون یابی ها
61)کنترل جریان محاسبات
62)عملگرهای منطقی
63)توابع منطقی و رابطه ای
64)دستور if
65)دستور switch
66)دستور for
67)دستورwhile
68)دستورBreak
69)دستورpause
70)دستورReturn
71)دستورKeyboard
72)دستورwait for button press
73)ساخت توابع
74)حل معادله fx=0   در یک   m file
75)ساخت توابع با دستور inline
سرفصلهای آموزشی متلب 2009
1-مقدمه
2-آموزش نصب
3-آشنایی با محیط نرم افزار
4-آشنایی با پنجره Command
5-آشنایی با پنجره Command History
6-آشنایی با پنجره Variable Editor
7-تعریف کردن متغیر و ماتریس
8-آدرس دهی در ماتریس ها
9-عملگر ها در Matlab
10-انجام چهار عمل اصلی بر روی ماتریس ها
11-بدست آوردن ترانهاده یک ماتریس
12-قواعد تعریف متغییر در Matlab
13-نجام اعمال اصلی به صورت درایه به درایه
14-بکار بردن عملگر های شرطی
15-پارامترهای  اولیه
16-آشنایی با دستور Disp
17-آشنایی با دستور Input
18-آشنایی با آرایه های خاص
19-برخی دستورات پر کاربرد در جبر ماتریسی
20-آشنایی با M-file
21-آشنایی با Function
22-بدست آوردن میانگین
23-نحوه استفاده از دستور If
24-نحوه استفاده از دستور Switch
25-نحوه استفاده از حلقه  For
26-نحوه استفاده از حلقه While
27-نکاتی در مورد حلقه For
28-استفاده از عملگر های منطقی در شرط 
29-استفاده از تابع Format
30-نوشتن توابع چند جمله ای در Matlab
31-بدست آوردن ریشه های یک چند جمله ای
32-بدست آوردن مقدار یک چند جمله ای
33-محاسبه ضرب وتقسیم در چند جمله ای ها
34-محاسبه مشتق در چند جمله ای ها
35-محاسبه انتگرال در چند جمله ای ها
36-ایجاد توابع چند متغیره
37-مقدار دهی به توابع چند متغیره
38-محاسبه حد در توابع چند متغیره
39-محاسبه مشتق در توابع چند متغیره
40-محاسبه انتگرال در توابع چند متغیره
41-نحوه محاسبه ماتریس ژاکوبین
42-ترسیم توابع دو بعدی
43-ترسیم توابع سه بعدی 
برخی از سرفصل های آموزشی متلب 2008
درباره نرم افزار
سيستم مورد نياز برای نصب نرم افزار
اجرای نرم افزار
رابط کاربر نرم افزار
کار با پنجره دستورات و تاريخچه دستورات
کار با منوی File
کار با منوی Edit
کار با منوی View
کار با منوی Window
کار با منویHelp  و استفاده از راهنمای نرم افزار
مديريت نرم افزار در Windows
تعريف متغيرها
تعريف ماتريس ها
انجام عمليات بر روی ماتريس ها
کار با آرايه های يک ماتريس
ساخت رشته های عددی
ساختار های معادلات و بلوک های محاسباتی
کار با اعداد
عملگرها 
کار با توابع رياضی
کار با چند جمله ها در MATLAB
محاسبه n  معادله n مجهول
ايجاد ماتريس های خاص
ويرايش آرايه های يک ماتريس
توابع دترمينال و معکوس
مفهوم M فايل
مسير های تعريف شده در نرم افزار
ذخيره و بازيابی متغيير ها در فضای کاری
کاربرد و استفاده از M فايل ها
قالب بندی ورودی ها و خروجی ها
ساختار ها در MATLAB
روش های ترسيم نمودار ها
کار با دستور Plot
اضافه کردن توضيحات در نمودارها
قالب بندی نمودار ها
ترسيم چند نمودار در يک پنجره
قرار دادن چند Plot در يک پنجره
دستورات مربوط تنظيم محورهای مختصات
رسم نمودار های قطبی
رسم نمودار های 3 بعدی
رسم نمودارهای سطوح در 3 بعد
کار با ويرايشگر نمودارها
انجام محاسبات نمادين
تعريف نمادها
ساده سازی عبارت های نمادين
و ...
شماره شناسه اثر:   030026-00093-8

شما هم می توانید در مورد این کالا نظر بدهید

برترین خودآموز زبان انگلیسی sweet-english با 20 درصد تخفیف ویژه در بانک نرم افزار یار مهربان برای کسب اطلاعات و سفارش این محصول میتوانید با شماره تلفنهای 09215160521 تماس حاصل فرمایید